KDO SMO


Podjetje

Pontarolo Engineering SpA, je nastal v majhnem in dinamičnem teritorialnem delu v provinci Pordenone in že več kot 60 let deluje v gradbenem sektorju, predvsem pa se ukvarja z raziskavami in razvojem novih tehnologij v gradbeništvu, ki se jih najprej testira z vgradnjo na lastnih gradbiščih.

Z združitvijo dolgoletnih izkušenj in najsodobnejšo tehnologijo ponujamo projektantom in gradbenikom vrsto inovativnih izdelkov, narejenih po najvišjih standardih kakovosti, ki obnavljajo tradicionalne gradbene sisteme v skladu s predpisi in sledijo razvoju gradbeništva.

Smo dinamično podjetje, ki ga sestavlja visoko motivirana ekipa. V preteklih letih smo prejeli številne nagrade in priznanja kot dokaz uspeha in pozitivnega sprejemanja, ki ga naši izdelki danes uživajo na mednarodni ravni.

Vizija / poslanstvo


VIZIJA PODJETJA

Ustvarjati inovativne rešitve, ki so koristne za gradbeni svet katerega gledamo z očmi prihodnosti.

POSLANSTVO PODJETJA

Ponuditi znanje in visoko kakovostne tehnologije, usmerjene v skrb okolja ter njegove trajnost in gradnjo mest prilagojenim na posledice podnebnih sprememb in postaviti temelje za boljšo prihodnost.

Podjetje ne raziskuje samo izdelkov, temveč tudi rešitve, ki vključujejo tehnološko znanje in dolgoletne izkušnje na gradbiščih.

Eden od naših ciljev je, da vsi, ki pridejo v stik z našimi tehnologijami tudi ostanejo njihovi nadaljnji zadovoljni uporabniki.Raziskave in Razvoj


Pontarolo je podjetje, ki v celoti ponuja svoje blagovne znamke in patente s številnimi nagradami. Proizvedeni in prodani izdelki Pontarola so v večini zavedeni v nacionalnih in mednarodnih patentih.

Raziskave so bile vedno ena glavnih dejavnosti podjetja Pontarolo Engineering, ki je večinski odstotek prihodkov namenjal novim raziskavam in razvoju. V Italiji se Pontarolo ponaša tudi z nazivom PMI INNOVATOVA.


Projekti v poteku


Načrtovanje prihodnosti
za izboljšanje urbanizma
in kakovosti bivanjaEtika


OKOLJE

Zavzemamo se za zrcaljenje najvišjih etičnih standardov, ki spoštovanju okolja pripisujejo velik pomen.

Ekološki pristop se dotakne in je prisoten pri vseh stopnjah proizvodne verige, uporabljeni materiali so kvalitetni, trpežni in trajni. Na koncu življenjskega cikla izdelka, so vse njegove komponente popolnoma razgradljive.

Embalaža je iz recikliranega materiala in gre lahko v ponovno reciklažo. Prav tako ponovno predelamo 90% odpadnega materiala, tako po proizvodnji kot po uporabi. Izdelki znamke Pontarolo so v celoti izdelani iz reciklirane plastike ob upoštevanju veljavnih okoljskih zakonov in predpisov.

Prav tako izkoriščamo obnovljivo in naravno energijo z uporabo fotovoltaičnih sistemov. Uporabljamo tudi stroje za iztisk materala z nizko porabo energije.Modello organizzativo 231


Modello Organizzativo secondo il D.Lgs 231/01

Con delibera del 30 maggio 2022 il Consiglio di Amministrazione di Pontarolo Engineering S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo le previsioni del d.lgs. n. 231/2001. Contestualmente è stato approvato il Codice Etico 231 di Pontarolo Engineering S.p.A. Tutti i dipendenti e i soggetti ad essa legati da relazioni di carattere commerciale o contrattuale sono dunque tenuti a rispettare codice etico e ad agire secondo il Modello. Pontarolo Engineering S.p.A. ha conseguentemente individuato l’Organismo di Vigilanza, organo collegiale formato da tre componenti esterni, ovvero un avvocato, un dottore commercialista e un ingegnere specializzato in prevenzione inquinamenti, infortuni e aspetti tecnici, con il compito di assicurare l’aggiornamento e l’adeguatezza del Modello 231 nonché vigilare sulla sua attuazione. Chiunque venga a conoscenza di violazioni o presunte violazioni del Modello, delle procedure interne dallo stesso L’OdV è a disposizione di chiunque in primis via email al seguente indirizzo, posta elettronica riservata OdV: odv@pontarolo.com, che rispetta ogni requisito di riservatezza. Di seguito i link per scaricare i documenti del sistema di compliance 231 di Pontarolo Engineering S.p.A.:


Skupina


Pontarolo Engineering SPA je le eno od podjetij skupine Pontarolo na mednarodni ravni.

  • Pontarolo Engineering
  • Pontarolo Commerciale
  • Sintesyplast
  • Onek
  • Class Design
  • Pontarolo Engineering Inc. – Kanada
  • Cupolex Building System – ZDA
  • Cupolex Pty Limited – Avstralija


Certifikati


Pontarolo Engineering SPA poleg močnega italijanskega trga svoje izdelke izvaža tudi v Slovenijo, Hrvaško, Španijo, na Portugalsko, v Francijo, Veliko Britanijo, Avstrijo, Nemčijo in v države zunaj EU, kot so Kanada, ZDA, Mehika, Južna Afrika, Estonija, Rusija, Avstralija in Nova Zelandija.

Podjetje je certificirano v skladu z UNI EN ISO 9001: 2008 s certifikacijskim organom ICMQ S.P.A iz Milana.logo-certificazione-cam


Certifikacija izdelkov


Izdelki Pontarolo Engineering SPA so izdelani iz izolacijskih materialov, ki ustrezajo minimalnim okoljskim merilom (CAM) in zato omogočajo pridobitev do 110% Ecobonusa (razpis za nepovratna sredstva v Italiji), ki ga uvaja uredba o ponovni uporabi materialov.

Tako izolacijski materiali kot tudi plastični elementi se lahko dejansko ponašajo s certifikatom izdelka, ki potrjuje njihovo reciklirano vsebnost.


Sedež podjetja v Sloveniji

STARTEKS d.o.o.

PONTAROLO ENGINEERING S.p.a. smo proizvajalec gradbenega materiala ki je na trgu že 55 let
+386 31 723 795

www.pontarolo.si

info@pontarolo.si

SLEDI NAM NA SOCIALNIH OMREŽJIH

Sledi nam na naših socialnih omrežjihPrivacy Policy

Cookie Policy